Naturläkemedel kan ge problem vid operation

5 oktober 2007

Inför en operation är det värdefullt om sjukvårdsperso­nalen känner till om patienten använder naturläkemedel. Det skriver Läkemedelsverket som på sin hemsida har listat några av de mest använda naturläkemedlen som kan ge oönskade effekter perioperativt. De medel som nämns är: Echinacea, fiskolja, ginkgo biloba, ginseng, johannesört, valeriana och vitlök. För vart och ett av dem beskrivs de
interaktioner med andra läkemedel som kan uppstå.

www.lakemedelsverket.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida