NSAID ökar risken för död vid hjärtsvikt

27 februari 2009

Användning av smärtlindrare av NSAID-typ ökar risken för död och hjärtinfarkt när patienten samtidigt lider av hjärtsvikt. Det visar en dansk registerstudie av över 107 000 hjärtsviktspatienter.

De hade mer än dubbelt så hög risk (108 procent) att avlida om de använde diklofenak (Voltaren med flera) jämfört med hjärtsviktspatienter som inte använde NSAID alls. De som tog celecoxib (Celebra) ökade sin risk med 75 procent medan ibuprofen ökade risken med 31 procent och naproxen med 22 procent.

Både risken att avlida och den förhöjda risken att drabbas av hjärtinfarkt var dosberoende.

Archives of Internal Medicine 2009;169(2):141-149.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida