Ny propphämmare kan ersätta Waran?

2 oktober 2009

Den nya trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa) skyddade patienter med förmaksflimmer mer effektivt mot stroke än warfarin (Waran) utan att öka risken för blödning. Det visar en internationell studie av över 18 000 patienter med förmaksflimmer. Blodförtunnaren Waran rekommenderas till många patienter med förmaksflimmer för att minska strokerisken. Men då medlet är svårinställt och har biverkningar i form av allvarliga blödningar används det bara till hälften av alla som skulle behöva det.?

Studien visar att 17 av 1 000 patienter som behandlades med Waran drabbades av en stroke jämfört med 11 av 1 000 som fick 150 mg dabigatran två gånger dagligen. Samtidigt fick 34 av 1 000 Waranbehandlade en allvarlig blödning jämfört med 31 av 1 000 som fick dabigatran.?

Källa: NEJMoa0905561.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida