Ny SBU-rapport: Antibiotika före operation kan ibland minskas

Ny SBU-rapport: Antibiotika före operation kan ibland minskas
Vid vissa knäpoerationer ges flera doser med antibiotikaprofylax medan det enligt SBU räcker med en enda dos. Foto: Colourbox

Förebyggande behandling med antibiotika före en operation minskar i många fall antalet infektioner efter ingreppet. Men ofta ges mer än vad som behövs, vilket ökar risken för utveckling av multiresistenta bakterier.

18 augusti 2010

Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har granskat vetenskaplig litteratur om förebyggande behandling med antibiotika vid kirurgiska ingrepp. SBU har även kartlagt hur antibiotikaprofylax ges i Sverige i dag.

Att dra ner på antibiotikaprofylax skulle i många fall minska risken för utveckling av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Som exempel tar SBU vissa knäoperationer där det oftast ges flera doser med förebyggande antibiotika när det egentligen skulle räcka med en enda dos.

Inför operation av ljumskbråck där ett nät sätts in som förstärkning finns det inga skäl alls att använda antibiotika.

Men det omvända förekommer också, det vill säga att ingen antibiotikaprofylax ges alls, trots att vetenskapliga belägg finns för att det skulle förhindra postoperativa infektioner. Ett sådant exempel är planerade kejsarsnitt där vissa kliniker väljer att inte ge antibiotika i förebyggande syfte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida