Ny strid om hormoner

Svenska kvinnor i klimakteriet drabbas av bröstcancer helt i onödan, enligt läkaren Carolina Kockum Lybeck. Det finns det inte stöd för att säga, tillbakavisar Viveca Odlind vid Läkemedelsverket.

Läkaren och medicine doktorn Carolina Kockum Lybeck hävdar att naturligt progesteron i stället för syntetiska gestagener vid östrogenbehandling skulle minska risken för bröstcancer. Hon hänvisar till den franska användningen av naturligt progesteron och till två studier som hon menar visar att naturligt progesteron inte ger någon ökad risk för bröstcancer. De svenska rekommendationerna borde ändras, är hennes slutsats.?

– Det är lite skandalöst att man inte kan få in det här till Sverige, säger hon.??Anledningen till att gestagener läggs till östrogenbehandlingen av kvinnor i klimakteriet är för att skydda mot den ökade risk för livmodercancer som annars ses om östrogen ges ensamt. I Sverige används enbart syntetiska gestagener, här finns inget godkänt läkemedel för systemiskt bruk med naturligt progesteron. Det är känt att de syntetiska gestagenerna är förknippade med en ökad risk för bröstcancer efter flera års användning.?

Viveca Odlind, professor i gynekologi på Läkemedelsverket, menar dock att studierna som Carolina Kockum Lybeck hänvisar till inte otvetydigt visar att naturligt progesteron är bättre.?

– Det tycker jag inte att man kan säga. Det är ett intressant fynd och vi avfärdar inte möjligheten att det här kan vara något, men det behövs fler och bättre studier innan vi kan säga att vi vet hur det är, säger hon.?Då måste samtidigt vägas in om naturligt progesteron ger samma goda skydd mot livmodercancer som de syntetiska gestagenerna. ?

– Den aspekten tas ju inte upp alls i dessa studier, säger Viveca Odlind.??Studierna som Carolina Kockum Lybeck stödjer sig på är dels en fransk enkätstudie av över 80 000 kvinnor i klimakteriet dels en finsk registerstudie av över 220 000 kvinnor över 50 år.?

Den franska studien visar att de syntetiska gestagener som används i Sverige är förknippade med en ökad risk för bröstcancer medan progesteron och det syntetiska gestagenet dydrogesteron inte med-för någon sådan risk.?

– Dydrogesteron är strukturellt mycket likt naturligt progesteron, säger Carolina Kockum Lybeck.?

I den finska studien behandlades inga kvinnor med naturligt progesteron, men de kvinnor som behandlades med dydrogesteron hade inte heller de någon ökad risk för bröstcancer.?

Men Viveca Odlind anser inte att vare sig studierna eller Carolina Kockum Lybecks resonemang håller. Studierna är epidemiologiska. Då är de alltid mer svårtolkade.?

– De tar till exempel inte hänsyn till varför kvinnor har fått olika behandlingar, säger Viveca Odlind.?Hon tycker inte heller att man kan dra samma slutsatser av studier på två olika substanser. ??

För svenska kvinnor som ändå vill ha naturligt progesteron finns det en möjlighet redan nu. Det går att skriva ut på licens.?

– Vi utfärdar sådana licenser. Läkare kan ju fritt bestämma sig för att behandla en enskild patient på detta vis och då själv ta ansvar för behandlingen och patienten, säger Viveca Odlind.?Men hon ser ingen anledning att ändra Läkemedelsverkets inställning i frågan.?

– Som myndighet måste vi ha ordentligt på fötterna innan vi går ut och ändrar något. Dessa studier ger ingen tydlig grund för att förändra våra rekommendationer. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida