Ny studie visar att hpv-vaccin inte ger några allvarliga biverkningar

Ny studie visar att hpv-vaccin inte ger några allvarliga biverkningar
Hpv, humant papillomvirus, är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. En ny svensk studie visar att flickor som vaccinerat sig med hpv-vaccin mot livmoderhalscancer inte riskerade några allvarliga biverkningar på kort sikt.

En svensk studie visar att flickor som vaccinerat sig med hpv-vaccin mot livmoderhalscancer inte riskerade några allvarliga biverkningar på kort sikt.

Lisen Arnheim-Dahlström, forskare på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet i Stockholm och ansvarig för studien, berättar att man använt de hälsodatabaser som finns i både Danmark och Sverige för att identifiera alla de flickor som var mellan 10 och 18 år under tidsperioden 2006 till 2010. Sammanlagt handlar det om ungefär en miljon personer, varav drygt 300 000 var vaccinerade mot hpv-virus.

Grupperna jämfördes sedan för att se om det fanns någon skillnad i antalet nya fall av olika allvarliga sjukdomar som kan kopplas till vaccin. Totalt tittade de på 58 olika sjukdomar.

– Vi ser ingen ökad risk i den vaccinerade gruppen över huvud taget, säger Lisen Arnheim-Dahlström.

Bekräftar andra studier

Studien är den första i sitt slag i Europa då den utgår från större populationsnivåer i Sverige och Danmark. Resultaten bekräftar det liknande studier i USA visat. Lisen Arnheim-Dahlström tycker det är bra att det kommer en svensk studie för att lugna de oroligheter som funnits kring vaccinet.

Studien är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som är en fri och oberoende forskningsfinansiär.

I Sverige är vaccinering frivilligt och ges bland annat inom skolhälsovården. Hittills uppges 140 000 ha vaccinerat sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida