Nya förpackningar ska minska risken för läkemedelsförväxling

Nya förpackningar ska minska risken för läkemedelsförväxling
Framsidan är indelad i ett större övre fält och ett mindre nedre fält. Det övre innehåller bara text som behövs för att identifiera och administrera läkemedlet på ett säkert sätt. Substansnamnet skrivs med större bokstäver än varunamnet. Styrka och enhet anges efter både varunamnet och generiska namnet. Foto: Clas Fröhling/Fotogruppen Sös

Nu finns ett färdigt förslag för hur framtidens läkemedelsförpackningar ska se ut för att minska risken för förväxlingar. Snart testas de nya förpackningarna i verkligheten.

27 augusti 2012

Förslaget är förankrat både hos läkemedelsindustrin, landstingen och hos Läkemedelsverket.

– Det är roligt att vi har fått med alla parter. För Vårdförbundet är det här ett viktigt arbete, det är ju våra medlemmar som hanterar läkemedel och riskerar att göra fel om förpackningarna inte är tydligt märkta, säger förbundsombudsman David Liljequist.

Han är Vårdförbundets representant i den arbetsgrupp inom nätverket för patientsäkerhet som under två års tid arbetat för att minska risken för läkemedelsförväxling .

– Alla parter, även läkemedelsföretagen, har ett intresse av att det är så patientsäkert som möjligt. Därför tror jag inte att kostnaderna för de här förändringarna ses som något stort problem, säger David Liljequist.

Generiskt namn viktigast

Så här har man kommit fram till att en säker läkemedelsförpackning ska se ut:

  • Informationen placeras på samma sätt på alla förpackningar.
  • Läkemedlets generiska namn (substansen) ska vara framträdande och större än produktnamnet.
  • Särskild markering för läkemedel som ska spädas.
  • Färgplattor används för olika styrkor, men färgerna ska inte vara standardiserade.
  • STORA BOKSTÄVER för att skilja likartade läkemedelsnamn åt och fet stil för särskilt viktig information.
  • Särskild färg används för enstaka högriskläkemedel.
  • Genomskinliga etiketter får inte användas.

– Det går mot att man använder det generiska namnet i stället för varje företags produktnamn, så det känns bra att vi har fått med oss läkemedelsindustrin på att det är namnet på själva substansen som ska vara det mest framträdande på förpackningarna, säger David Liljequist.

 Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen SösPå läkemedel som inte får ges utan att först spädas ska det finnas en svart/vit snedställd rand på etikettens kortsidor och ovansida. Stora bokstäver används för att skilja på läkemedelsnamn där första och sista delen av namnet är lika.

Försöksupphandling

Som ett första steg kommer så många landsting som möjligt att delta i en försöksupphandling som ska gälla cefalosporiner och vissa elektrolyter.

Om pilotförsöket med de utvalda läkemedlen faller väl ut kommer alla läkemedelsförpackningar som landstingen upphandlar i framtiden att ha den nya utformningen.

Långsiktigt är också tanken att de nya kraven på förpackningarna ska bli en del av Läkemedelsverkets eget regelverk för läkemedelsförpackningar.

Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen SösFör kalium, kaliumklorid och natriumkoncentrat ska hela etiketten vara röd med svart text.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida