Ojämn fördelningav epilepsimedicin

Äldre, lågutbildade och personer som bor på landsbygden får inte nya antiepilepsiläkemedel i samma utsträckning som andra. Det visar en stor svensk studie.??

Forskarna har granskat drygt 26000 personer med epilepsi i det nationella patientregistret och bland annat funnit att äldre patienter betydligt oftare får det äldre preparatet fenytoin (Lehydan m fl) än de nyare lamotrigin (Lamotrigin m fl) eller levetiracetam (Keppra).??

– Det finns inget som talar för att äldre skulle behöva fenytoin mer i stället för lamotrigin. Om något borde det vara tvärtom, säger Peter Mattsson, docent och överläkare vid institutionen för neurovetenskap vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som är ansvarig för studien.?

En tänkbar förklaring, menar han, skulle kunna vara att de äldre patienterna fick sin behandling för många år sedan och att ingen har ändrat den.?

Men liknande skillnader visade sig även för utbildningsnivå och inkomst.?

– Och där finns det inga rimliga skäl alls till att det skulle finna en skillnad, säger Peter Mattsson.?

Nu måste vården utreda om det finns några vettiga förklaringar till dessa skillnader och om inte göra något åt dem, anser Peter Mattsson.??

Läs mer: Neurology 2010;74:295-301.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida