Oklarhet kring diabetesbehandling efter dödsfall

En studie visar att intensiv behandling av hjärtsjuka typ-2-diabetiker räddar liv medan en annan avbryts i förtid på grund av fler dödsfall i den grupp där blodsockret sänktes mest.

29 februari 2008

Det råder en viss förvirring kring hur högrisk typ 2-diabetiker ska behandlas. Detta efter att en stor randomiserad amerikansk studie tvingats avbryta den del som hade som mål att sänka blodsockernivåerna ända ner till normalnivån för friska. Diabetikerna i den gruppen drabbades av dödsfall i högre utsträckning än diabetikerna i gruppen som hade en måttligare målsättning för blodsockersänkning.

– Dessa uppgifter måste tas på allvar eftersom det är en stor och randomiserad studie, men de måste analyseras innan det går att uttala sig mer i detalj, säger Peter Nilsson, diabetesexpert och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Malmö universitetssjukhus, Umas.

Samtidigt publicerades långtidsdata från en mindre dansk studie som visar att aggressiv behandling av alla riskfaktorer hos diabetiker med hypertoni och albuminuri, det vill säga blodsocker, blodtryck och blodfetter, i stället minskade risken att avlida.

– Resultaten stärker värdet av blodtrycks- och lipidkontroll på bekostnad av sockerkontroll i den här patientgruppen, säger Peter Nilsson.
Källa: New England Journal of Medicine
2008;358:580-91 och www.nih.gov/news/health/feb2008/nhlbi-06.htm

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida