Olämpligt att kombinera vissa blodtrycksmedel för riskpatient

30 april 2008

ACE-hämmare skyddar högriskpatienter mot sjukdom och död av kardiovaskulär orsak. Kan de nya angiotensinreceptorblockerarna, ARB, göra det bättre, var frågeställningen för en stor hjärtstudie.

Över 25 000 hypertonipatienter med hjärt-kärlsjukdom eller med diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom slumpades att få antingen ACE-hämmaren ramipril (Triatec, Pramace med flera), ARB-medlet telmisartan (Micardis) eller båda två under mer än 4,5 år.

Resultatet blev att ACE-hämmare och ARB var lika bra på att skydda patienterna mot kardiovaskulär sjukdom och död var för sig, men kombinationen ökade förekomsten av biverkningar som hypotension och njursvikt utan att göra mer nytta.

New England Journal of Medicine 2008;358:1547-59.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida