Parkinsonmedicin kan förbättra vården av strokepatienter

Stroke drabbar omkring 30 000 svenskar varje år. Behandlingsalternativen har hittills varit få, men nu har forskare i Lund upptäckt att en medicin mot Parkinsons sjukdom kan förbättra hjärnans återhämtning.

23 november 2011

Det är läkemedlet L-Dopa som i råttexperiment visat sig förstärka hjärnans förmåga att självläka efter en stroke. Råttor som har behandlats med preparatet har fått mycket bättre motorik. Forskarna tror att det i framtiden kan innebära att strokepatienter kan erbjudas bättre vård.

L-Dopa frigör signalsubstansen dopamin, som är en brist hos patienter med Parkinsons sjukdom, vilket gör att trafiken i de nervbanor som styr motoriken återställs. På samma sätt tror forskarna att medicinen skulle kunna stimulera strokepatienters hjärna så att de till exempel kan lära sig att gå betydligt snabbare.

Skulle snart kunna användas

Eftersom läkemedlet är godkänt och redan används är chansen att snart kunna pröva det på strokepatienter större.

– Användningen av existerande läkemedel har den stora fördelen att kliniska tester kan minimeras. Behandlingen kan fortare komma patienterna till godo, säger studiens försteförfattare, Karsten Ruscher vid Lunds universitet.

Resultaten av deras upptäckt presenteras i medicintidskriften Stroke.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida