Psykosmedel dåligt vid aggression

Rutinmässig användning av psykosmedel vid aggressivt beteende hos personer med utvecklingsstörning bör inte längre accepteras. Det menar forskarna bakom en ny brittisk studie och de får medhåll av en av Sveriges främsta experter på området – Monica Björkman, verksamhetsläkare på Bellstasund utredningscenter i Upplands Väsby.
I studien lottades 86 vuxna personer med utvecklingsstörning och aggressivt beteende, men utan psykisk sjukdom, till att få behandling med antingen Haldol (haloperidol), Risperdal (risperidon) eller placebo. Efter fyra veckor hade beteendet förbättrats i alla tre grupperna. Något överraskande hade de som fått placebo förbättrats mest.

Trots att studien är liten och har vissa brister, menar Monica Björkman att den är viktig.
– Vi måste sträva efter en mindre användning av antipsykotiska mediciner till den här gruppen även i Sverige, säger hon.
Men det finns strukturella hinder för att minska användningen och den viktigaste insatsen för att underlätta en förändring är att öka kunskapen hos personalen, menar Monica Björkman.

Det gäller inte bara personalen närmast patienterna utan också masar, distriktssköterskor och inte minst läkare, säger hon.
Källa: Lancet 2008; 371: 57–63.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida