Psykosmedel ökar dementas risk att dö

27 februari 2009

Antipsykotiska läkemedel som Haldol och Risperdal under lång tid fördubblar risken för alzheimersjuka att avlida. Det visar den första långtidsuppföljningen av de omdiskuterade medlen.

128 brittiska patienter med Alzheimers sjukdom som behandlades med antipsykotika lottades till att antingen stå kvar på sin medicinering eller få verkningslös placebo.

Redan efter ett år sågs en tendens till ökad dödlighet i den grupp som fick behålla de antipsykotiska medlen. Men skillnaden blev allt större ju längre tiden gick. Tre år efter att studien startade var bara 14 procent av patienterna som åt antipsykotiska läkemedel vid liv jämfört med 30 procent av dem som fick placebo.

Lancet Neurology, 2009;8(2):151–157.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida