Receptfritt stor risk för interaktion

30 januari 2009

Hälften av alla potentiella interaktionsrisker bland äldre amerikaner omfattade ett receptfritt läkemedel. Det visar en genomgång av drygt 3 000 slumpvis utvalda amerikaner mellan 57 och 85 år gamla.

Studien visar också att 4 av 100 äldre hade läkemedelskombinationer som kan resultera i allvarliga interaktioner. Den vanligaste interaktionsrisken som inkluderade ett receptfritt läkemedel var acetylsalicylsyra kombinerat med warfarin, vilket kan öka blödningsrisken. Men den allra vanligaste interaktionsrisken var mellan de båda receptbelagda medlen ACE-hämmaren lisinopril och kalium som ökar risken för hyperkalemi.

JAMA 2008;300(24):2867-2878.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida