Så ska nyfödda med sepsis behandlas

Så ska nyfödda med sepsis behandlas
Neonatal sepsis är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård.Arkivbild: Mostphotos

Nu finns en behandlingsrekommendation för svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda.

Neonatal sepsis, dvs svår bakteriell infektion, drabbar 3-4 av 1 000 nyfödda barn. Det är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika.

Läkemedelsverket har tillsammans med kliniskt erfarna nationella experter, och i samarbete med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, utarbetat en behandlingsrekommendation för neonatal sepsis.

– När det gäller läkemedel till barn, speciellt nyfödda, så bygger behandlingen oftast på lång beprövad erfarenhet snarare än på kliniska studier, säger Viveca Odlind, senior expert vid Läkemedelsverket.

Det innebär att för flera läkemedel som tas upp i rekommendationen saknas stöd i godkänd produktinformation för användning till nyfödda barn.

Inom neonatal intensivvård är risken för infektioner och spridning av smitta mycket stor. Dokumentet lyfter därför även fram förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida