Så ska sömnstörningar hos barn behandlas

Så ska sömnstörningar hos barn behandlas
Sömnproblem hos barn förekommer i alla åldrar och kan vara mer eller mindre allvarliga. Arkivbild: Mostphotos

Läkemedelsverket har tagit fram råd om både läkemedelsbehandling och andra åtgärder.

15 december 2014

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tagit fram en kunskapssammanställning för behandling av sömnstörningar hos barn.

I första hand ska barns sömnproblem alltid behandlas med icke-farmakologiska metoder. En ordentlig utredning, råd om sömnhygien, sömndagbok och eventuellt psykologisk behandling mot bakomliggande problem rekommenderas.

Inte evidens för melatonin

Det finns enstaka läkemedel som är godkända för barn över två år. Men expertgruppens bedömning är att de endast ska ges i undantagsfall.

Användningen av melatonin på barn har ökat kraftigt de senaste åren. Läkemedelsverkets expertgrupp avråder inte från att pröva melatonin i vissa fall, men påpekar att det inte finns vetenskapligt evidens för melatonin till barn. Systematiska översikter saknas eller visar osäker effekt. De rapporterade biverkningarna är få och inte allvarliga, men långtidseffekterna är okända och därför kan melatonin bara övervägas under vissa omständigheter.

Mardrömmar och nattskräck

Barn behöver sömn för att må bra och utvecklas normalt, men sömnen kan störas av många skilda psykologiska, somatiska och sociala orsaker. Kunskapsdokumentet tar upp sömnproblem vid olika åldrar och vid speciella sjukdomar.

Insomni, som innebär att barnet har svårt att somna och vaknar många gånger per natt, är den vanligaste sömnstörningen. Kunskapsdokumentet tar också upp andra vanliga sömnproblem som mardrömmar, nattskräck och sömngång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida