Särskild checklista tas fram efter allvarligt misstag av hyrsjuksköterska

Omfattande insatser krävdes för att rädda en liten flickan sedan inhyrd sjuksköterska gett ett läkemedel intravenöst som skulle ha getts som inhalation.

Den 20 månader gamla flickan hade fått allt svårare att andas och hade dessutom feber då hon kom till Skånes universitetssjukhus i Malmö i slutet av februari. Hon hade medfödda sjukdomar, en förlossningsskada och hade haft upprepade lunginflammationer efter att ha fått mat i fel strupe.

Sjuksköterska från bemanningsföretag

Efter ett dygn på en intensivvårdsavdelning flyttades flickan till en barnavdelning där en sjuksköterska gav henne det luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline intravenöst i stället för som inhalation.

Flickan drabbades av hjärtrusning och flyttades till intensivvårdsavdelningen när kramperna inte genast gick att häva. Omfattande insatser krävdes innan kramperna upphörde och hennes hjärtfrekvens var normal igen.

Sjuksköterskan som gjorde misstaget kom från ett bemanningsföretag. Hon hade viss erfarenhet av barnsjukvård och hade fått information om vilka sprutor som användes till vad, men följde inte rutinen.

Särskild checklista

Nu anmäler Skånes universitetssjukhus händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter det som inträffat ska en särskild checklista för läkemedelsbehandling tas fram för inhyrda sjuksköterskor. Fler instruktörer i säker läkemedelsbehandling kommer också att utbildas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida