Särskilt övervakade läkemedel får svart triangel

Särskilt övervakade läkemedel får svart triangel
Läkemedlen märks med en svart triangel samt texten Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Utökad övervakning införs från i höst för drygt 100 läkemedel där det är särskilt viktigt att rapportera in biverkningar. Läkemedlen märks med en svart upp och nedvänd triangel.

26 april 2013

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gjort en första lista över 103 läkemedel som ska stå under utökad övervakning. Listan kommer att uppdateras varje månad.

För dessa läkemedel har EMA bedömt att det är extra viktigt att rapportera in misstänkta biverkningar.

Utökad övervakning införs för:

  • Läkemedel som innehåller en ny aktiv substans samt biologiska läkemedel godkända inom EU efter 1 januari 2011.
  • Vissa andra läkemedel för vilka man identifierat ett särskilt behov av att snabbt få in säkerhetsinformation.

Enligt Läkemedelsverket handlar det inte om att de här läkemedlen är mindre säkra att använda. Utökad övervakning är till för att snabbare få information från användning i en bred grupp av patienter som kan ha flera sjukdomar och använder flera läkemedel samtidigt, till skillnad från de kliniska prövningarna.

Det ökar också möjligheten att snabbare få kunskap om sällsynta och mycket sällsynta biverkningar och biverkningar som kan uppkomma vid långtidsanvändning.

Triangeln kommer att börja finnas i produktresuméer och bipacksedlar från och med hösten 2013. Den kommer inte att tryckas på ytterkartonger och etiketter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida