Sjukhusavlopp en grogrund för resistenta bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier kan utvecklas och spridas i sjukhusens avlopp visar en studie från Uppsala.

I en nybyggd del av länssjukhuset i Kalmar mätte forskarna bakom studien dels rester av antibiotika i sjukhusets avloppssystem, dels hur snabbt resistenta bakterier togs upp i avloppen. Redan efter ett par dagar kunde de se rester av antibiotika i avloppen, rester som sedan rinner vidare via reningsverk och ut i miljön, rapporterar Ekot.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är en av forskarna bakom studien. Han är inte särskilt orolig för Sveriges del men tror att det på sikt kommer att behövas avloppssystem som effektivt kan ta hand om de resistenta bakterierna.

Däremot anser han att utbrott av vattenburna resistenta bakterier kan bli ett stort bekymmer i framför allt utvecklingsländer där man använder mycket mer antibiotika än hos oss och inte heller separerar vatten lika bra som här.

Studien är publicerad i Infections ecology and epidemiology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida