Sjuksköterskor hittar läkemedelsproblem?

29 oktober 2009

Efter bara en dags utbildning i klinisk farmakologi kunde sjuksköterskorna på en medicinavdelning på Södersjukhuset hitta en stor mängd läkemedelsproblem hos inneliggande patienter över 65 år. Enligt sjuksköterskan och doktoranden Monica Bergqvist vid Södersjukhuset, som har gjort studien, visar den att det är möjligt att förbättra patienternas läkemedelsanvändning med relativt små medel.?

Källa: Eur J Clin Pharmacol DOI: 10.1007/s00228-009-0728-2.???????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida