Sjuksköterskor hittar läkemedelsrelaterade problem

Sjuksköterskor hittar läkemedelsrelaterade problem
Sjuksköterskan Monica Bergqvist la fram sin avhandling i slutet av maj. Foto: Pi Caust

Vården bör utnyttja den kompetens sjuksköterskor har för att hitta läkemedelsrelaterade problem, det anser Monica Bergqvist, som nyligen la fram sin avhandling.

Sjuksköterskor är inblandade i alla delar av läkemedelshanteringen. De har farmakologisk kunskap och de finns nära patienten dygnet runt. Monica Bergqvist tycker därför att den helhetsbild de har gör dem lämpliga för att upptäcka och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

I sin avhandling har hon fått sin tes bekräftad. Med en dags utbildning och med hjälp av bland annat en symtomskattningsskala hittade sjuksköterskorna många läkemedelsrelaterade problem som den vanliga vården inte hade upptäckt. 

Utnyttja kompetensen

Hon anser att vården i högre grad borde utnyttja sjuksköterskors kompetens när det gäller att hitta och komma tillrätta med oönskade effekter av läkemedelsbehandling.

– Sjuksköterskorna finns ju där med sin kompetens. Då skulle man inte behöva anlita apotekare/farmaceuter i så hög grad. Framför allt bör man se till att sjuksköterskor får den tid som behövs för det, säger Monica Bergqvist, som själv är sjuksköterska.

Avhandlingen visar också att sjuksköterskors erfarenhet har betydelse för att säkra patienternas läkemedelsbehandling.

Avhandlingen Drug-related problems: Nurses role and responsibility lades fram vid Karolinska institutet i slutet av maj. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida