Sjuksköterskor rapporterade fler biverkningar efter utbildning

Sjuksköterskor som får utbildning i biverkningsrapportering skickar in flera biverkningsrapporter än andra sjuksköterskor. Och med ett webbaserat system skulle rapporteringen öka ännu mer, visar forskning från Linnéuniversitetet i Kalmar.

Fast sjukvården ska rapportera biverkningar av läkemedel till det svenska biverkningsregistret är det få förskrivare som gör det.

Farmacepten Elisabet Ekman frågade fem procent av alla sjukhusläkare och en procent av Vårdförbundets sjuksköterskemedlemmar om deras kunskaper och attityder till biverkningsrapportering.

Endast 14 procent av sjuksköterskorna och 59 procent av läkarna hade någon gång rapporterat en biverkan. Det viktigaste skäl de angav för att rapportera var att biverkan var allvarlig. Den vanligaste orsaken att låta bli var att den biverkan patienten drabbats av var välkänd.

Sedan sjuksköterskor vid tre medicinkliniker utbildades i biverkningsrapportering ökade deras rapportering signifikant.

Elisabet Ekman drar slutsatsen att om flera kategorier av sjukvårdspersonal inkluderas som rapportörer kan rapporteringen av läkemedelbiverkningar öka.

I dag lägger hon fram sin avhandling – Pharmacovigilance – spontaneous reporting in healthcare – vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida