Skåne: Stopp för Apodos risk för patienterna

I Skåne får inga nya patienter ställas på Apodos. I stället tvingas sjuksköterskorna börja dela mediciner manuellt i dosetter. »Vi blir störda hela tiden så det finns en klar risk för fel«, säger Birgitta Rosén, vid Rönnens vårdboende i Malmö.

Inför hotet om en överskriden budget panikstoppade Region Skåne den 14 oktober förra året all nyrekrytering av patienter till Apodossystemet i hela regionen. Det har påverkat situationen på de kommunala särskilda boendena.

– Nu måste läkarna skriva recept på läkemedlen och vi måste skicka omvårdnadspersonal till apoteket för att hämta ut dem. När vi sedan delar i dosetter uppstår ett riskmoment eftersom vi blir störda hela tiden, säger Birgitta Rosén, sjukskö­terska på Rönnens vårdboende i Malmö.??

Hon menar att det införda stoppet innebär en klar patientsäkerhetsrisk.?

– Vi har nu så stora ansvarsområden och en telefon som ringer stup i kvarten så vi kan inte dela mediciner enskilt i ett rum med stängd dörr utan får vara beredda på avbrott hela tiden, säger hon.?

Sjuksköterskorna har en skyldighet att alltid vara nåbara och får inte stänga av sina telefoner, berättar hon.?

Nu har över var fjärde, 20 av 75, på de två samverkande kommunala boendena Rönnen och Nobelgården i Malmö dosetter i stället för Apodos. Och antalet kan öka snabbt.?

– Nu går både influensa och maginfluensa och det ökar risken för att boende avlider. Helt plötsligt kan vi få 5-6 nya patienter vilket kan innebära 5-6 nya dosetter att dela mediciner till, säger Karin Johansson, också hon sjuksköterska på Rönnens vårdboende.?

Att sjuksköterskor delar medicin i dosetter var tidigare det normala, men då var personaltätheten högre och det fanns tid och möjlighet att arbeta i avskildhet. ??

Sjuksköterskornas omsorg om patienternas säkerhet får dock inget gehör.?

– Det är en fråga om budgetdisciplin. Vi har en budget för Apodos på 42 miljoner kronor i regionen och vi har ett ansvar mot våra skattebetalare att hålla den budget som fullmäktige har fastställt, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, eko­nomidirektör i Region Skåne, som ytterst är ansvarig för beslutet att stoppa nyrekryteringen.?

Att stoppet skulle innebära ett hot mot patientsäkerheten håller hon inte med om och hänvisar till en färsk rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, ihe. Men rapporten ger inget stöd för en sådan tolkning utan pekar bara på bristen av vetenskapliga studier som visar att Apodos stärker patientsäkerheten.??

I stället kan rapporten visa att Apodos totalt sett innebär en besparing eftersom det minskar läkemedelskostnaden, kassationen och arbetstiden för att dela läkemedel. Den största besparingen handlar om arbetstiden och på de kommunala boendena tillfaller den kommunerna, medan landstingen står för hela kostnaden. Och det är en faktor, medger Ingrid Bengtsson-Rijavec.?

– Det handlar om hur kommuner och landsting ska jobba ihop och vem som ska bära vilka kostnader, säger hon.?

En utredning är tillsatt och ska vara klar i vår. Under tiden får sjuksköterskorna dela allt fler dosetter till nya patienter. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida