Livsfara vid feldosering

Smärtplåster dras in akut

Smärtplåster dras in akut
Tillverkaren uppmanar alla som har smärtplåster ur batchen att återlämna dem omedelbart.

En batch av smärtplåstret Fentanyl med styrkan 12 mikrogram per timme dras tillbaka akut sedan ett plåster med starkare dos hittats i en förpackning. Feldosering kan innebära livsfara.

Fentanyl Orion används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svårt kronisk smärta hos barn över två år.

Alla förpackningar ur batchen P0059AB0AA ska omedelbart lämnas in till apoteket för utbyte, enligt uppmaningen via Läkemedelsverket.  

Indragningen sker sedan tillverkaren fått in en reklamation om att ett plåster med styrkan 25 ?g/h hittats i en förpackning för plåster med 12 ?g/h. Patienter som har förpackningen hemma uppmanas att inte använda plåstren utan byta dem på apoteket.

Tillverkaren uppges ha informerat sjukvården och alla apotek att inte använda eller sälja de aktuella förpackningarna.

Så här är förpackningen märkt:

Fentanyl Orion
12 mikrogram/timme
Batch nr: P0059AB0AA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida