Smärtplåster kan vara dödliga för barn

Smärtplåster kan vara dödliga för barn
Speciellt små barn riskerar att dö i kontakt med fentanylplåster.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har gått ut med en varning för att smärtstillande fentanylplåster kan vara dödliga. Speciellt små barn riskerar att dö i kontakt med plåstren.

Enligt tidningen Läkemedelsvärlden har FDA identifierat åtminstone 26 fall av ofrivillig exponering av fentanyl. I flertalet fall har de drabbade varit barn under två år. Ett tiotal har avlidit och tolv har behövt sjukhusvård på grund av exponeringen under det senaste decenniet.

Även i Sverige har de smärtlindrande plåstren orsakat dödsfall. I Halland har förskrivningen skärpts efter att åtta missbrukare avlidit.

Som Vårdfokus tidigare berättat har en grupp läkare vid division operation i Gävle i ett brev till Socialstyrelsen nyligen varnat för riskerna med smärtstillande fentanylplåster. I Hudiksvall blev en äldre patient kraftigt påverkad i samband med en operation eftersom personalen inte kände till att patienten bar på ett sådant plåster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida