Smi varnar för överbehandlingar vid urinvägsinfektion

Smi varnar för överbehandlingar vid urinvägsinfektion
Alla urinvägsinfektioner behöver inte behandlas, konstaterar Smittskyddsinstitutet. Arkivbild: Mostphotos

Vårdpersonal behöver mer kunskap om vilka urinvägsinfektioner som behöver antibiotikabehandlas. Smittskyddsinstitutet har uppmärksammat att över hälften av alla antibiotikarecept som skrivs ut till kvinnor över 80 år är behandling mot urinvägsinfektion. Trots att bakterierna många gånger är harmlösa.

Världshälsoorganisationen, WHO, har en världshälsodag den 7 april som är inriktad på äldres hälsa. I samband med den vill Smittskyddsinstitutet rikta uppmärksamheten på överförskrivningen av antibiotika till äldre. Personer över 65 år tillhör den åldersgrupp som får flest antibiotikarecept per år.

En stor andel av recepten till äldre är antibiotika mot urinvägsinfektioner. De flesta skrivs ut till kvinnor över 80 år. Ändå är bakterierna harmlösa i omkring hälften av fallen. Som Vårdfokus har berättat tidigare har läkaren Pär-Daniel Sundvall forskat på urinvägsinfektioner hos äldre och också varnat för att antibiotika skrivs ut i onödan (se länk till höger).

Ökad kunskap behövs

– Man behöver göra en helhetsbedömning av den äldres hälsotillstånd och fråga sig om det finns andra orsaker än urinvägsinfektion till nytillkommen trötthet och förvirring. Det behövs ökad kunskap bland såväl vårdpersonal som allmänhet om att bakterier i urinen inte alltid behöver antibiotikabehandlas, säger han.

Urinvägsinfektioner som orsakar besvär ska behandlas med antibiotika, men mellan 20 till 50 procent av alla äldre över 80 år har bakterier i urinen som är ofarliga och inte ger några besvär. Behandling med antibiotika bidrar till resistensutveckling och innebär en risk för biverkningar.

Påfrestande biverkningar

– Antibiotika kan ge biverkningar som diarréer, vilka kan vara påfrestande för äldre och sköra personer, säger Karin Tegmark Wisell, chef vid enheten för antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet.

Pär-Daniel Sundvalls forskning visar att det inte finns något kliniskt relevant samband mellan symtom som trötthet, oro och förvirring, och bakterier i urinen. Äldres ospecifika syntom kan vara svåra att identifiera, därför efterlyser han träffsäkrare diagnostik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida