Sms hjälper patienter att komma ihåg bromsmediciner

Sms hjälper patienter att komma ihåg bromsmediciner
Påminnelser om att ta medicin via sms har visat sig vara ett bra hjälpmedel. Arkivbild: Colourbox

Mobiltelefoner kan spela en viktig roll för att hjälpa personer med hiv att ta sina mediciner dagligen. En utvärdering som gjorts av Cochraneinstitutet visar att sms-påminnelser gör att patienter följer doseringen bättre och får lägre nivåer av hiv-viruset i blodet.

Cochraneinstitutet har tittat på data från två studier gjorda i Kenya. Vuxna personer med hiv fick mobiltelefoner och skickades sms-påminnelser om att ta sina bromsmediciner.

Vid utvärderingen såg man att bland dem som fått sms var det fler som följde ordinationen och dessutom var nivåerna av hiv i blodet lägre.

Bromsmediciner hjälper patienterna att må bättre och leva längre, men måste tas dagligen för att ha full effekt. Risken för att överföra smittan vid sexuella kontakter minskar också vid medicinering, vilket gör att det har stor betydelse för spridningen av hiv.

Cochraneinstitutet påpekar att det behövs fler studier i andra länder och bland barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida