Socialstyrelsen: KBT före antidepressiva

30 april 2009

Kognitiv beteendeterapi, KBT, ger lika bra resultat som läkemedel vid depression och ångest, men saknar läkemedlens biverkningar. Det är Socialstyrelsens motivering till varför KBT lyfts fram som förstahandsval vid de båda sjukdomarna i de nya nationella riktlinjerna.

Det råder dock stor brist på KBT-utbildad personal, något som landstingen måste lösa långsiktigt, enligt Socialstyrelsen. De nya riktlinjerna är än så länge preliminära, de slutliga presenteras i oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida