Socialstyrelsen kritiseras för omoderna rekommendationer om warfarin

Socialstyrelsen kritiseras för omoderna rekommendationer om warfarin
Cirka 6 000 personer drabbas årligen av stroke till följd av hjärtflimmer. Med rätt behandling skulle åtta onödiga strokefall kunna undvikas varje dag, enligt experterna. Arkivbild: Istockphoto.

Flera experter anser att moderna blodförtunnande läkemedel bör prioriteras i nya riktlinjerna för hjärtsjukvård.

12 januari 2015

Det är ett antal kardiologer och forskare som i dagens Svenska Dagbladet menar att Socialstyrelsen måste tänka om när det gäller förebyggande strokebehandling vid förmaksflimmer.

Enligt skribenterna finns det tre nya blodförtunnande läkemedel (apixaban, dabigatran och rivaroxaban) som ger lika god eller bättre effekt och som dessutom halverar risken för hjärnblödning jämfört med det traditionella antikoagulerande läkemedlet warfarin.

Trots det ges warfarin samma prioritet som de nyare läkemedlen i Socialstyrelsens kommande revidering av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.

– När internationella riktlinjer förordar modern antikoagulantiabehandling bör även Sverige göra det. Det är olyckligt att vi med vår generellt höga sjukvårdsstandard prioriterar warfarin och inte tar till oss moderna behandlingsalternativ i den utsträckning de förtjänar, skriver de kritiska debattörerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida