Somadril försvinner från marknaden

30 april 2008

Försäljningen av de muskelavslappnande medlen Somadril och Somadril comp kommer att upphöra från och med den 1 juni i år. EU-kommissio­nen har beslutat att marknadsföringstillståndet ska upphöra. Patienter som behandlas med medlen uppmanas ta kontakt med läkare för att diskutera alternativ
behandling.

Källa: Läkemedelsverket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida