SSRI-medel inte så bra som de har framställts

29 februari 2008

Studier som visar dålig effekt av antidepressiva SSRI-me-del publiceras mycket sällan. Det har gett en snedvriden bild av läkemedlens effekt. Det konstaterar amerikanska forskare som har jämfört de studier som har lämnats in till det amerikanska läkemedelsverket, FDA, med dem som sedan har publicerats.

En tredjedel av totalt 74 studier publicerades aldrig. De var med ett undantag studier som visade ett negativt eller tveksamt resultat för SSRI-medlen. De negativa studier som faktiskt publicerats hade, enligt forskarna, skrivits på ett sådant sätt att de förmedlade ett positivt resultat.
En utvärdering av de publicerade studierna skulle ge resultatet att fler än nio av tio studier av SSRI var positiva medan en analys av samtliga studier visar att det, i princip, är lika många positiva (51 procent) som negativa eller tveksamma (49 procent).
Källa: New England Journal of Medicine 2008;358:252-60.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida