SSRI ökar risken för osteoporos

1 februari 2008

Två stora amerikanska studier visar att behandling med antidepressiva SSRI-medel är kopplad till minskad benmassa, skriver professorerna Ulf Lerner, Claes Ohlsson och Dan Mellström i Läkartidningen. Den ena studien har undersökt cirka 2 700 postmenopausala kvinnor och den andra närmare 6 000 äldre män. Båda studierna visar ett tydligt samband av minskad benmassa och behandling med SSRI, medan patienter behandlade med tricykliska antidepressiva inte uppvisar någon sådan skillnad.
Cirka 70 000 osteoporos­relaterade frakturer inträffar varje år i Sverige till en kostnad av 3,5 miljarder kronor.
Källa: Läkartidningen 2007;104:3766.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida