»Staten måste lösa antiobiotikakrisen«

Bristen på nya antibiotika är akut. För att hindra den pandemi i form av antibiotikaresistens som redan har dödat miljoner människor måste staten ta sitt ansvar. Industrin är uppenbarligen inte intresserad, lika lite som Världshälsoorganisationen, who.

Det kan sägas vara kontentan av den debattartikel som företrädare för nätverket React, action on antibiotic recistance och Världsinfektionsfonden publicerade i Svenska Dagbladet den 28 juli.

I artikeln föreslår de att staten ska beställa, betala och förfoga över rätten till nya antibiotikapreparat, medan industrin gör jobbet. Alternativt föreslås att staten startar ett eget läkemedelsbolag, där behoven och inte vinsten är vägledande.

? Det är orealistiskt att tro att Sverige ensamt skulle mäkta med att bedriva en sådan forskning. Men eftersom vi har breda kunskaper i infektionsforskning, molekylär- och mikrobiologi tycker vi att Sverige ändå borde inta en ledande roll inom eu kring de här frågorna, säger professor Otto Cars, ordförande i React.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida