Statiner ökar risken för diabetes

31 mars 2010

Behandling med statiner ger en viss ökad risk att utveckla diabetes. Det visar en omfattande metaanalys av 13 statin­studier med totalt 91 400 patienter där 4 278 utvecklade diabetes under fyra års behandlingstid, varav 2 226 fick statin och 2 052 fick kontrollbehandling.?Den relativa riskökningen är nio procent, enligt forskarna, något som innebär att 255 patienter behöver behandlas i fyra år för att en ska drabbas av diabetes som en biverkan. Forskarna menar därför att nyttan med behandlingen när det gäller minskad risk för hjärt-kärlkomplikationer överstiger risken för diabetes och att för patienter med måttlig till hög hjärt-kärlrisk bör statinbehandlingen fortsätta som tidigare.?

Källa: Lancet 2010;375:735-742.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida