Stolpiller lika effektiva som vanliga tabletter

4 december 2008

Stolpiller med paracetamol är lika effektiva som vanliga tab­letter mot feber. Det är slutsatsen av en metaanalys som har sammanställt fyra studier med totalt drygt 240 patienter som jämförde de båda administreringsvägarna hos barn och vuxna. Stol­piller sänkte temperaturen lika snabbt och lika mycket som vanliga tabletter.

Effekten vid smärta gick inte att studera på grund av för få studier.

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2008;162(11):1042-1046.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida