Stopp för Apodos risk för patienterna i Skåne

Stopp för Apodos risk för patienterna i Skåne
Birgitta Rosén, t v, och Anna Falih får numera dela upp läkemedlen själva åt patienterna. Foto André De Loisted

I Skåne får inga nya patienter ställas på Apodos. I stället tvingas sjuksköterskorna börja dela mediciner manuellt i dosetter.

 – Vi blir störda hela tiden så det finns en klar risk för fel, säger Birgitta Rosén, sjuksköterka vid Rönnens vårdboende i Malmö.

Inför hotet om en överskriden budget panikstoppade Region Skåne den 14 oktober förra året all nyrekrytering av patienter till Apodossystemet i hela regionen.

Det har påverkat situationen på de kommunala särskilda boendena.

Blir störda

 

– Nu måste läkarna skriva recept på läkemedlen och vi måste skicka omvårdnadspersonal till apoteket för att hämta ut dem. När vi sedan delar i dosetter uppstår ett riskmoment eftersom vi blir störda hela tiden, säger Birgitta Rosén.

 

Hon menar att det införda stoppet är en klar patientsäkerhetsrisk.

 

– Vi har stora ansvarsområden och en telefon som ringer stup i kvarten så vi kan inte dela mediciner enskilt i ett rum med stängd dörr utan får vara beredda på avbrott hela tiden, säger hon.

 

Sjuksköterskorna har en skyldighet att alltid vara nåbara och får inte stänga av sina telefoner.

 

Var fjärde boende

 

Nu har mer än var fjärde boende, 20 av 75, på de två samverkande kommunala boendena Rönnen och Nobelgården i Malmö dosetter i stället för Apodos.

 

Och antalet kan öka snabbt.

 

– Nu går både influensa och maginfluensa och det ökar risken för att boende avlider. Helt plötsligt kan vi få fem-sex nya patienter vilket kan innebära fem-sex nya dosetter att dela mediciner till, säger Karin Johansson, också hon sjuksköterska på Rönnens vårdboende.

Att sjuksköterskor delar medicin i dosetter var tidigare det normala, men då var personaltätheten högre och det fanns tid och möjlighet att arbeta i avskildhet.

 

Inget gehör hos ledningen

 

Sjuksköterskornas omsorg om patienternas säkerhet får dock inget gehör hos regionen högsta ledning.

 

– Det är en fråga om budgetdisciplin. Vi har en budget för Apodos på 42 miljoner kronor i regionen och vi har ett ansvar mot våra skattebetalare att hålla den budget som fullmäktige har fastställt, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomidirektör i Region Skåne, som ytterst är ansvarig för beslutet att stoppa nyrekryteringen.
 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida