Stora regionala skillnader i förskrivningen till äldre

Stora regionala skillnader i förskrivningen till äldre
Läkemedelsförskrivningen till äldre skiljer stort mellan olika kommuner. Arkivbild: Mostphotos

Flest läkemedel får de gamla i Sorsele och Överkalix.

14 november 2013

Det är ett välkänt fenomen att många äldre ordineras allt för många olika läkemedel och dessutom mediciner som är olämpliga för gamla människor. Nu har Pensionärernas riksorganisation, PRO, tillsammans med Sveriges Pensionärsförbund, SPF, undersökt hur läkemedelsförskrivningen skiljer sig åt i olika delar av landet.

Data hämtades från Socialstyrelsens läkemedelsregister för 2012. Gruppen som studerades var äldre över 80 år och i vilken mån de var ordinerade fler än tio olika läkemedel.

Sämst

Sämst ställt var det i Sorsele, Överkalix, Eda och Degerfors där över 55 procent hade fler än tio läkemedel utskrivna.

Resultatet visar stora skillnader i landet, men också mellan olika församlingar i städerna.

Bäst

De kommuner som ligger bäst till är Emmaboda, Krokom, Borgholm och Götene. Där har endast en tredjedel av de äldsta fler än tio läkemedel.

Hög grad av multimedicinering ökar risken för biverkningar, läkemedelsinteraktioner och sjukhusinläggningar, enligt Socialstyrelsen som har listat läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.

De läkemedel som finns med på myndighetens lista ska användas restriktivt och nyttan ska stå i proportion till riskerna. Exempel på sådana läkemedel är bensodiazepiner och medel med antikolinerga effekter.

PRO och SPF har även undersökt hur stor andel av befolkningen över 80 år som under ett år hämtat ut läkemedel som innebär högre risker. Störst var förskrivningen i kommunerna Öckerö, Kramfors och Mellerud.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida