Större nytta än risk med Tamiflu

Från Japan har på senare tid rapporterats om flera allvarliga biverkningar av influensaläkemedlet Tamiflu. De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, CHMP, anser ändå att behandlingsnyttan överväger riskerna, men påpekar att biverkningar ska följas noggrant.

Så sent som i februari i år rekommenderade CHMP att det i produktinformationen om Tamiflu tydligt ska framgå att kramper, nedsättning av medvetandegrad, avvikande beteende, hallucinationer och delirium har rapporterats vid användande.

Värst drabbade tycks barn och ungdomar vara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida