Studie. Varannan sjuk av läkemedel

5 juni 2012

Biverkningar, beroende, förgiftningar eller otillräcklig effekt. En ny studie visar att mer än hälften av patienterna blir sjuka av sina läkemedel och att kostnaderna för samhället är högre än vad man tidigare trott. Hälso- och sjukvårdens kostnad för läkemedelsrelaterad sjuklighet beräknas till 63 miljarder kronor per år, enligt en undersökning som har gjorts av Nordic school of public health, NHV.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida