Svåra ord förklaras automatiskt på Fass.se

1 juni 2007

För att göra det lättare för människor att förstå produktinformationen kring olika läkemedel ges det numera automatiska ordförklaringar på Fass hemsida för allmänheten.  Ord som det finns förklaringar till är understrukna. När muspekaren förs över ordet dyker automatiskt en förklaring upp.
www.fass.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida