Svårt jobba ostörd med läkemedel

Svårt jobba ostörd med läkemedel
Det finns olika sätt att få arbeta ifred. Särskilda mössor, tröjor eller banderoller är några metoder.

Kollegerna stör och andra arbetsuppgifter pockar på. Knappt var femte medlem i Vårdförbundet får vara ifred när de hanterar läkemedel.

2 februari 2010

Bara 19 procent av Vårdförbundets medlemmar kan alltid arbeta ostört när de gör i ordning och administrerar läkemedel. Det framgår av en medlems-enkät som Vårdför-bundet har genomfört. 

Det är andra gången som Vårdförbundet gör enkäten, första gången var 2007. Läget har blivit något bättre, om än marginellt. Andelen medlemmar som säger sig alltid kunna arbeta ostört har förbättrats från 17 till 19 procent. De som nästan alltid får vara ifred har stigit från 43 till 47 procent. Fortfarande uppger dock 4 procent att de aldrig får arbeta med läkemedel ostört, samma siffra som för två år sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida