riktlinjer

Svensk forskare ifrågasätter sänkt blodtrycksgräns

Svensk forskare ifrågasätter sänkt blodtrycksgräns
Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar minskar om man behandlar högt blodtryck, men till vilken nivå blodtrycket skall behandlas är kontroversiellt. Arkivbild: GettyImages

Att sänka blodtrycket under 140 mm Hg leder inte till minskad sjuklighet eller dödlighet. Det visar Mattias Brunström i en ny avhandling från Umeå universitet.

Nyligen har de amerikanska riktlinjerna för vad som räknas som högt blodtryck ändrats. De sänkta riktlinjerna innebär att gränsen för hypertoni nu går vid 130/80 mm Hg, i stället för som tidigare 140/90. Med de nya riktlinjerna har 46 procent av den amerikanska befolkningen högt blodtryck, mot tidigare 32 procent.

Skadligt vid diabetes typ 2

– Vi har inte kunnat finna någon nytta med behandling för alla dessa. För personer med typ 2-diabetes är det tvärtom potentiellt skadligt att medicinera för att sänka ett blodtryck på den nivån, säger Mattias Brunström som arbetar kliniskt på kardiologen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg vid sidan om forskningen vid Umeå universitet.

Hans avhandlingsarbete består av två systematiska översikter och metaanalyser.  Totalt ingår data från 79 stora läkemedelsstudier med över 300 000 patienter.

Nya riktlinjer i Europa

Studierna visar att en sänkning av det systoliska blodtrycket under den nuvarande rekommendationen på 140 mm Hg inte leder till minskad sjuklighet eller dödlighet för tidigare friska personer. För personer med tidigare kranskärlssjukdom kunde man se en något minskad risk med behandling under 140. Men för personer med diabetes ökade till och med risken att dö i hjärtkärlsjukdom vid behandling av blodtryck under 140.

– Jag hoppas att resultaten kommer att påverka de nya europeiska riktlinjerna för blodtrycksbehandling som kommer till sommaren så att man inte följer de nya amerikanska riktlinjerna, säger Mattias Brunström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida