Svenskarna använder allt mer läkemedel

Svenskarna använder allt mer läkemedel
Allt fler svenskar använder flera läkemedel åt gången. Foto: Colourbox

Både läkemedelsanvändning generellt och antal läkemedel per person har ökat - i alla åldersgrupper.

För första gången presenteras en samlad vetenskaplig rapport om en hel befolknings läkemedelsanvändning. Doktoranden Bo Hovstadius vid Linnéuniversitetet i Kalmar har granskat läkemedelsanvändningen hos hela Sveriges befolkning 2005 till och med 2008.

I sin avhandling visar han att antalet individer som använder läkemedel har ökat att allt fler personer använder flera läkemedel, trots nationella och regionala insatser. Ökningen gäller alla åldersgrupper och var högre för kvinnor än för män.

Förutom att multimedicinering ökar risken för läkemedelsrelaterade problem för den enskilde innebär det också stora kostnader för samhället, som till exempel kostnader för sjukhusvård.

Studien visar att nästan hälften av de totala kostnaderna för läkemedel härrörde från multimedicinering. Bo Hovstadius drar därför slutsatsen att åtgärder för att minska antalet läkemedel för patienter med många läkemedel också kan minska de totala kostnaderna för läkemedel.

Han poängterar betydelsen av att övervaka utvecklingen av läkemedelsanvändningen  – i alla åldrar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida