Trots minskad förskrivning ökar antibiotikaresistensen

Trots minskad förskrivning ökar antibiotikaresistensen
Smittskyddsinstitutets chefsmikrobiolog Barbro Olsson Liljequist oroas över resistensutvecklingen i landet. Foto: Magnus Pehrsson

Trots att antibiotikaförskrivningen sjunker ökar antibiotikaresistensen i Sverige. Speciellt allvarligt är det med de ESBL-producerande gramnegativa tarmbakterierna som ökade med mer än 25 procent mellan 2008 och 2009.

Det visar statistik från SMI:s, Smittskyddsinstitutets, och Stramas årsrapport Swedres 2009 som presenterades i dag.

– Detta är en oroande utveckling bland annat för att det råder en allvarlig brist på nya antibiotika som kan användas mot dessa gramnegativa bakterier. Behandlingsalternativen är få, säger Smittskyddsinstitutets chefsmikrobiolog Barbro Olsson Liljequist i ett pressmeddelande.

För tredje året i rad rapporterades även fall av multiresistenta ESBL-bildande bakterier som är resistenta mot karbapenemer. Karbapenemer är en av de få antibiotikagrupper som fortfarande biter på just ESBL.

Ökningen av resistenta bakterier sker trots att antibiotikaförskrivningen i öppenvården sjönk med 7,4 procent under 2009. Men skillnaderna är stora mellan olika län i Sverige.

– Ökningen av resistenta bakterier understryker vikten av att inte använda antibiotika i onödan. Dessutom måste det satsas ännu mer på hygienrutiner och det måste finnas kapacitet i sjukvården för att kunna hantera den ökade resistensen genom exempelvis tillgång till enkelrum, säger Stramas ordförande Otto Cars.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida