antibiotikaresistens

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika
I broschyren finns rekommendationer om hur olika infektioner behandlas och när antibiotika ska sättas in. Rekommendationerna är avsedda som beslutsstöd för vården.

Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny uppdaterad version av Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 

Broschyren är ett hjälpmedel för att använda antibiotika på rätt sätt.

Exempel på avsnitt som är nya för den här utgåvan är till exempel urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och lungsjukdomen kol. 

För övrigt finns avsnitt om öroninflammation, halsfluss, bihåleinflammation, lunginflammation och infektioner som är vanliga bland patienter som söker sig till öppenvården.

”Regnbågsbroschyren” som den kallas, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år. Syftet är att ge stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier.

– Antibiotika ska användas bara när det verkligen behövs och på rätt sätt. Den här broschyren är ett hjälpmedel för dem som ska bedöma detta, och broschyren visar vilken behandling som rekommenderas utifrån bästa tillgängliga kunskap, säger Karin Carlin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida