Vaccinationsprogram ändras i höst

Barnen i Sverige ska få sin andra vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (mpr) när de är sju-åtta år i stället för som nu i tolvårsåldern. Det är en av följderna av det nya vaccinationsprogram som Socialstyrelsen nyligen tog beslut om.

Även vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta kommer att se annorlunda ut i framtiden. I stället för att få den andra dosen i tioårsåldern får barnen den när de är fem år. Vaccinationen kompletteras med ytterligare en dos i åttonde-nionde klass.

Nytt är också att landstingen blir skyldiga att erbjuda vaccinationer enligt programmet.

– En av orsakerna till att det svenska vaccinationsprogrammet ändras är att vi i dag reser mycket och att barnen tidigt utsätts för fler smittor än tidigare, säger Socialstyrelsens smittskyddsexpert, Anders Tegnell.

Omställningen till det nya vaccinationsprogrammet startar hösten 2007. Det kommer att ta nästan tio år innan det är fullt genomfört.

I och med beslutet anpassas programmet efter hur de flesta andra eu-länder vaccinerar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida