Vaccinföretag bötfälls efter missvisande annons

Vaccinföretag bötfälls efter missvisande annons
Läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur döms till böter efter att ha publicerat en annons kring HPV-vaccin. Arkivbild: Colourbox

Läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur döms att betala 140 000 kronor efter att ha publicerat en annons om HPV-relaterad cancer.

Temat för annonsen, som publicerades ibland annat Dagens Medicin, Vårdfokus och Jordemodern, är att HPV-relaterad cancer angår alla, inte bara flickor. Enligt annonstexten kan viruset även orsaka anal-, penis- och tonsillcancer, cancerformer som drabbar män.

Trots att läkemedelsnamnet Gardasil inte nämns anser Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman att Sanofi Pasteur är så pass tätt kopplat till produktnamnet att annonsen därför förmedlar uppfattningen att Gardasil även skyddar mot analcancer, peniscancer och tonsillcancer. I dag finns inget godkänt HPV-vaccin i Sverige för prevention av dessa cancerformer.

Sanofi Pasteur tillbakavisar informationsgranskningsmannens kritik och menar att syftet med annonsen var att sätta fokus på de HPV-relaterade cancerformerna. Trots detta döms Sanofi Pasteur till 140 000 kronor i böter för att ha handlat i strid med god branschsed vad gäller läkemedelsinformation.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida