”Våga ifrågasätta dyra läkemedel mot cancer – kostnaderna skenar”

”Våga ifrågasätta dyra läkemedel mot cancer – kostnaderna skenar”
Skenande kostnader för cancerläkemedel kan påverka hela vården, anser debattörer. Arkivbild: Mostphotos

I en debattartikel varnar läkare inom cancersjukvården för att nya dyra läkemedel kommer att orsaka en kostnadsexplosion som riskerar att rasera sjukvårdens ekonomi.

10 mars 2014

”Cancer är en speciell sjukdom på många sätt. Risken att dö är uppenbar. Detta skapar, helt begripligt, en känsla av att inga kostnadsgränser borde finnas. Denna känsla är något läkemedelsbolagen har tagit till sig och utnyttjar”, skriver åtta läkare inom onkologi på SVD opinion.

Orimliga kostnader

Enligt författarna börjar landstingens kostnader för nya cancerläkemedel, som i bästa fall förlänger livet med något år eller mera, bli orimligt höga och om kostnaden fortsätter att växa i nuvarande takt kommer det att ge effekter på hela sjukvården.

”Även om läkemedlen är betydelsefulla måste vi våga diskutera om många av dessa läkemedel är värda hur mycket som helst”, skriver debattörerna.

Hemliga priser

Kritik riktas också mot hur läkemedlen prissätts. Nya cancerläkemedel kostar ofta runt 1 miljon kronor per patient och år. Läkemedelsbolagens pris avslås nästan alltid av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som tar ställning till om läkemedlet är kostnadseffektivt. Prisdiskussionen går sedan vidare till en grupp inom SKL som förhandlar fram en prisrabatt som landstingen får ta ställning till. Slutpriset är hemligt utanför en liten sluten grupp, enligt debattartikeln.

”Hemliga prisavtal är problematiska. Dels är det oklart om alla landsting får samma pris, dels gör dessa hemliga avtal att de inte kan granskas av medierna. Hemlighetsmakeri i skattefinansierad verksamhet kan befaras vara en god grogrund för korruption”, skriver författarna till debattartikeln som finns att läsa i sin helhet på svd.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida