Var tredje akutintag orsakat av läkemedel

30 april 2008

Nästan var tredje patient som lades in på medicinakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna under fyra veckor 2006 hade läkemedelsproblem som direkt inläggningsorsak. Vanligast var biverkningar och interaktioner och de vanligaste läkemedlen var hjärt-kärlmedel, CNS-aktiva medel och cytostatika.
I en annan studie från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge redovisas en liknande bild efter 10 månaders studier av patienter inlagda på två akutmedicinska avdelningar. Även här var hjärt-kärlmedel i topp följt av antikoagulantia och analgetika.

Ofta orsakades läkemedelsproblemen av för hög dos i förhållande till patienternas behov eller njurfunktion.
Läkartidningen 2008;105:890-898.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida