Varannan patient sjuk av läkemedel

Varannan patient sjuk av läkemedel
Både allvarliga och mindre allvarliga biverkningar av läkemedel har räknats med. Arkivbild: Colourbox

Biverkningar, beroende, förgiftningar eller otillräcklig effekt. En ny studie visar att mer än hälften av patienterna blir sjuka av sina läkemedel och att kostnaderna för samhället är högre än vad man tidigare trott. Hälso- och sjukvårdens kostnad för läkemedelsrelaterad sjuklighet beräknas till 63 miljarder kronor per år.

Expertpaneler med erfarna läkare och apotekare har uppskattat hur många som drabbas, hur symtomen kunde ha förebyggts och hur mycket vård som krävs på grund av sjuklighet orsakad av läkemedel. Därefter har kostnaderna beräknats av forskarna.

Det är första gången som den läkemedelsrelaterade sjukligheten har studerats i hela samhället och inte bara på sjukhusen. Studierna har gjorts vid Nordic school of public health, NHV, och finansieras av Apoteket AB.

Stort problem

Enligt apotekarna drabbas hela 61 procent av patienterna. Enligt expertpanelen med läkare handlar det om 51 procent av öppenvårdspatienterna och 54 procent av slutenvårdspatienterna.

– Vår slutsats är att det är ett stort problem som kostar landstingen enorma summor, säger Hanna Gyllensten, apotekare och doktorand och en av forskarna bakom studierna.

Kan förebyggas

Många gånger skulle biverkningarna ha kunnat förebyggas genom bättre uppföljning av patienterna. Uppskattningsvis skulle en fjärdedel av fallen kunna förebyggas genom ytterligare vårdinsatser.

Att göra den här typen av beräkningar är komplicerat och de studier som nu har gjorts bygger på uppskattningar av de läkare och apotekare som ingått i expertpanelerna. De kommer framöver att kompletteras med en befolkningsenkät och en journalgranskningsstudie och till årsskiftet räknar forskarna med att kunna publicera en slutrapport kring den läkemedelsrelaterade sjukligheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida